Önkormányzatok a passzívházakért

Ausztriában egyre több önkormányzat kötelezi el magát a passzívházak építése mellett. Wels után Bad Ischl városa is kiadott egy ún. passzívház deklarációt, melyben saját maguk számára az összes önkormányzati beruházásnál kötelezően előírják az energiahatékonyság élenjáró szabványának, a passzívház szabványnak betartását, mind új épületek létrehozásakor, mind pedig meglévő épületek felújításánál.

A helyhatóságok saját maguk pozitív példával járnak elől, ami egyfelől jelentős lökést ad az iparágnak, másfelől az önkormányzat, mint létesítményfenntartó számára gazdaságilag is kifizetődő, hisz a valamivel magasabb beruházási költség nem vész el, az ingatlan értéke lesz tőle magasabb, az üzemeltetési költségek legnagyobb pozíciója, a fűtés költsége pedig töredékére csökken.

A beruházás többletköltségének mértéke az épület méretének növekedésével egyre csökken. Ausztriában 15 passzívház óvoda és iskola épült eddig, az átlagos többletköltség esetükben mindössze 5% volt. Az olaszországi Bozenben egy felújítás során, egy 6-emeletes, 112 munkahelyet kiszolgáló tartományi épület passzív irodaházzá történő átalakításánál a többletköltség 4%-ot tett ki és 6 éves megtérüléssel számolnak a szakemberek.

Egy passzívház fűtési energiaszükséglete 80-90%-kal kevesebb, mint egy hagyományos és 60-75%-kal kevesebb, mint egy alacsony energiaszintű házé. A jobban védett épülettest következtében a karbantartási költségek is alacsonyabbak.

Remélhetőleg hamarosan akad egy magyarországi önkormányzat, aki magára vállalja az úttörő szerepet és megszületik az első hazai város passzívház deklarációja is!


Bad Ischl város önkormányzatának
passzívház-deklarációja


"Bad Ischl önkormányzata minden újonnan megépítendő épületnél, ill. jövőbeni felújításnál alapvetően ügyelni fog a megújuló energiák teljes körű és legmesszebbmenő használatára, amennyiben a technika állása szerint ez elvégezhető és gazdaságilag ésszerű. Eközben különösen az energiahatékonyságot kell szem előtt tartani.

Saját ingatlanok létrehozásakor (új építésnél) a passzívház szabvány elérése a cél, ennek megfelelően kell a terveket kidolgozni, amennyiben a technika állása szerint ez elvégezhető és gazdaságilag ésszerű.

Felújításnál biztosítani kell, hogy mindenféleképpen passzívház komponensek (szigetelés, ablakok, szellőztetés hővisszanyeréssel, stb.) kerüljenek felhasználásra; meg kell próbálni elérni a passzívház szabványt, amennyiben a technika állása szerint ez elvégezhető és gazdaságilag ésszerű.

Ez a deklaráció érvényes minden olyan épületre, mely Bad Ischl városa, a tervezett Bad Ischl GesmbH, valamint a tervezett Bad Ischl GesmbH & Co. KG (és azon vállalatok, ahol résztulajdonos) kezelésében van."


Az ischli passzívház-deklarációt Bad Ischl önkormányzata 2008. szeptember 25-én 33 igen szavazattal 3 tartózkodás mellett elfogadta.

Passzív irodaház
Bozen, Olaszország

Forrás: Dr. Arch. Michael Tribus

Passzívház iskola
Ainet, Ausztria

Forrás: IG Passivhaus Österreich

Passzívház óvoda
Baden, Ausztria

Forrás: IG Passivhaus Österreich